vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:35:00

Styrelsen 2017

Ordförande: Henrik Pettersson  070-546 76 13
Ledamot: Jan Karlsson, Kristian Lövgren, Janne Olsson
Kassör: Helena Pettersson  070-772 14 08
Tävlingsanmälare: Anna Nordin(ordinarie) 070-610 89 29  Sari Karlsson(extra) 073-994 66 80
Tränare: Anders Ytterberg(ansvarig) 070-515 91 90  Alexandra Moser 070-561 32 37  Henrik Pettersson
Revisor: Dan Berglund 
Valberedning: Emily Breitner Madden, Anders Ytterberg, Pia Norrman
 
Webmaster: Anna Nordin 070-610 89 29  annanordin89@hotmail.se