vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:35:00

Styrelsen 2018

Ordförande: Henrik Pettersson  070-546 76 13
Ledamot: Jan Karlsson, Patrik Isaksson, Olivia Lindfors
Kassör: Helena Pettersson  070-772 14 08
Tävlingsanmälare: Birgitta Nilsson  0171-443013  nilsson.orresta@bahnhof.se
Tränare: Anders Ytterberg(ansvarig) 070-515 91 90  Alexandra Moser 070-561 32 37  Henrik Pettersson
Revisor: Carina Regborn  
Valberedning: Emily Breitner Madden, Anders Ytterberg, Pia Norrman
 
Webmaster: Anna Nordin 070-610 89 29  annanordin89@hotmail.se