vasteraswhippetrace.blogg.se

2016-03-23
17:57:00

Protokoll Medlemsmöte 20160904

Närvarande: Henrik Pettersson, Carina Sjöblom, Alexandra Moser, Katarina Phil, Mikael Morian, Catharina Rundberg, Pia Norrman, Anders Elovsson, Jörgen Ytterberg, Berit Ytterberg, Anders Ytterberg, Jan Karlsson, Jan Olsson, Dan Berglund, Anna Nordin, Erja Jonsson, Sari Karlsson, Kristian Löfgren.
Ordförande för mötet: Henrik Pettersson
Sekreterare för mötet: Sari Karlsson
 
 • Henrik hälsar alla välkomna.
 • Information från vår tävling. Tävlingen gick plus, osäkert med hur mycket. Allt flöt på bra. Inga klagomål har kommit. Sekretariatet fick beröm.
 • KM hålls 9 okt. Endast godkända licenshundar tävlar om KM-titeln. Det blir samma procedur som förra året med 2 försök och de 2 snabbaste hanar/tikar går till final. Alla hundar i klubben är välkomna att delta på sin nivå. Anmälan senast Tis 27 sept till Anna eller Sari. Samling kl.10.00. Alla hjälps åt att färdigställa inför tävlingen. Priser efterlyses, sponsra gärna. Har du priser, ta kontakt med Erja. Efter KM hjälps alla åt att städa undan inför vintern. Klubben bjuder på korv/hamburgare, grillmästare är Ben.
 • Ny trasmaskin. Henrik jobbar på det, kostnad ca 3000kr.
 • 2017 års styrelse ser bra ut förutom tränarbiten. De som vill, kontakta Erja.
 • I år har flera trasförare tillkommit. Detta är mycket bra.
 • Inga övriga frågor.
Vi tackar och önskar alla lycka till på tävlingarna!
 
2016-03-23
17:56:00

Protokoll Västerås Whippetrace 2016-03-19

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet: Henrik Pettersson
 3. Val av sekreterare för mötet: Helena Pettersson
 4. Val av två justerare tillika rösträknare: Jan Karlsson, Jan Olsson
 5. Fastställande av röstlängd: 10st
 6. Kallelsens godkännande: Ja
 7. Godkännande av dagordningen: Ja
 8. Verksamhetsberättelse: Ja
 9. Ekonomirapport: Ja
 10. Revisorns berättelse: Ja
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015: Ja
 12. Val av ordförande för 1 år: Henrik Pettersson
 13. Val av kassör tillika firmatecknare för 1 år: Helena Pettersson
 14. Val av tävlingsanmälare för 1 år: Anna Nordin, ordinare. Sari Karlsson, extra.
 15. Val av ansvarig tränare samt övriga tränare för 1 år: Alexandra Moser(ansvarig). Henrik Pettersson, Jan och Ann-Sofie Olsson och Mikael Holmisto.
 16. Val av ledamot för 2 år: Jan Olsson
 17. Fyllnadsval av ledamot för 1 år: Christian Lövgren
 18. Val av ledamot för 1 år: Jan Karlsson
 19. Val av representant till huvudstyrelsen för 1 år: Henrik Pettersson
 20. Val av suppleant till huvudstyrelsen för 1 år: Jan Olsson
 21. Val av valberedning för nästkommande årsmöte: Erja Jonsson, Anders Ytterberg
 22. Val av sammankallande till valberedningen: Erja Jonsson
 23. Val av webmaster för 1 år: Anna Nordin
 24. Val av revisor för 1 år: Mikael Holmisto
 25. Fastställande av medlemsavgiften för 2017: Medlemsavgifter ligger kvar som förra året. 225kr för fullbetalande medlem, 75kr för stödmedlem.
 26. Rapport från HS: Det har diskuterats om vi ska ha veterinär på tävlingar. Italienare kommer att springa uppvisningslopp. Stora diskussioner angående munkorgar. Alla tävlingsdatum utsatta. Nya regler finns på nätet.
 27. Övriga frågor
      a)  Öka medlemsantal, Erja Jonsson har tagit fram ett förslag, Katja Holmisto erbjuder sig att vara  kontaktperson. Styrelsen tar beslut i ett särskilt möte.
    
      b)  Städdag lördag 9/4 kl.10.00 prel om det inte snöar.
    28.  Mötets avslutande
 
2016-03-19
19:39:00

Medlemskap

Medlemskap hos oss löser du enkelt genom att sätta in avgiften på vårt plusgiro 93 26 89-3 (Nytt konto kommer senare, så betala inget på det kontot innan dess)
 
Skriv ditt namn, adress, telnr och även hundens stamtavlenamn + smeknamn.
 
Medlemsavgifter för 2019:
 • Fullt medlemskap 225kr (varav 25kr går till HS)
 • Familje- och stödmedlem 75kr
 • Tävlingslicens 75kr (ange licensnr och hundens stamtavlenamn)

OBS! Gratis valpmedlemskap första året!

 

För att få rösträtt på våra möten krävs Fullt medlemskap.

Annars löser du Familjemedlem/Stödmedlem, detta medlemskap ger dig rätt att delta i alla våra aktiviteter och vara med på våra medlemsmöten DOCK utan rösträtt och du får inte heller träna/tävla egen hund.

OBS! Angående träningarna så räcker det att en person i hushållet är fullbetalande medlem, då får alla deras hundar träna, oavsett vem som står som ägare till hunden/hundarna.

 

Men vill du bara prova på lite race med din hund så behöver du självklart inte vara medlem, det är bara att komma på någon träning och testa. Du är så välkommen!

Vid frågor angående medlemskap, licensavgifter mm, kontakta Kassören.