vasteraswhippetrace.blogg.se

2015-04-04
20:00:00

Protokoll Västerås Whippet Race 2015-03-08

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet: Henrik Pettersson
3. Val av sekreterare för mötet: Helena Pettersson
4. Val av två justerare tillika rösträknare: Alexandra Moser, Anna Nordin
5. Fastställande av röstlängd: 16st
6. Kallelsens godkännande: Ja
7. Godkännande av dagordningen: Ja
8. Verksamhetsberättelse: Ja
9. Ekonomirapport: Ja
10. Revisorns berättelse: Godkänd
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014: Ja
12. Val av ordförande för 1 år: Henrik Pettersson
13. Val av kassör tillika firmatecknare för 1 år: Helena Pettersson
14. Val av tävlingsanmälare för 1 år: Sari Karlsson
15. Val av ansvarig tränare för 1 år: Alexandra Moser
16. Val av revisor för 1 år: Mikael Holmisto
17. Val av en ledamot för 1 år: Jan Karlsson
18. Val av representant till huvudstyrelsen för 1 år: Anders Ytterberg
19. Val av suppleant till huvudstyrelsen för 1 år: Henrik Pettersson
20. Val av valberedning för nästkommande årsmöte: Erja Johnsson, Gerd Ivarsdotter Ågren, Emeli Cornelius
21. Val av sammankallande till valberedningen: Erja Johnsson
22. Val av webmaster för 1 år: Anna Nordin
23. Fastställande av medlemsavgiften för 2016: Samma som innevarande år dvs 225kr för fullbetalande medlem och 75kr för familje-/stödmedlem.
24. Rapport från HS: Det blev Nej till att alla tävlingar skulle ha semifinaler.
25. Övriga frågor: Vaccinationsintyg till första träning. Fast träning på söndagar kl.10.00, tisdagar kl.18.30 ska vara öppen träning som kommer att kräva anmälning till Alexandra.
26. Mötets avslutande
 
Helena Pettersson                 Alexandra Moser                   Anna Nordin
Sekreterare                            Justerare                               Justerare
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: