vasteraswhippetrace.blogg.se

2016-03-23
17:57:00

Protokoll Medlemsmöte 20160904

Närvarande: Henrik Pettersson, Carina Sjöblom, Alexandra Moser, Katarina Phil, Mikael Morian, Catharina Rundberg, Pia Norrman, Anders Elovsson, Jörgen Ytterberg, Berit Ytterberg, Anders Ytterberg, Jan Karlsson, Jan Olsson, Dan Berglund, Anna Nordin, Erja Jonsson, Sari Karlsson, Kristian Löfgren.
Ordförande för mötet: Henrik Pettersson
Sekreterare för mötet: Sari Karlsson
 
  • Henrik hälsar alla välkomna.
  • Information från vår tävling. Tävlingen gick plus, osäkert med hur mycket. Allt flöt på bra. Inga klagomål har kommit. Sekretariatet fick beröm.
  • KM hålls 9 okt. Endast godkända licenshundar tävlar om KM-titeln. Det blir samma procedur som förra året med 2 försök och de 2 snabbaste hanar/tikar går till final. Alla hundar i klubben är välkomna att delta på sin nivå. Anmälan senast Tis 27 sept till Anna eller Sari. Samling kl.10.00. Alla hjälps åt att färdigställa inför tävlingen. Priser efterlyses, sponsra gärna. Har du priser, ta kontakt med Erja. Efter KM hjälps alla åt att städa undan inför vintern. Klubben bjuder på korv/hamburgare, grillmästare är Ben.
  • Ny trasmaskin. Henrik jobbar på det, kostnad ca 3000kr.
  • 2017 års styrelse ser bra ut förutom tränarbiten. De som vill, kontakta Erja.
  • I år har flera trasförare tillkommit. Detta är mycket bra.
  • Inga övriga frågor.
Vi tackar och önskar alla lycka till på tävlingarna!