vasteraswhippetrace.blogg.se

2016-03-23
17:56:00

Protokoll Västerås Whippetrace 2016-03-19

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet: Henrik Pettersson
 3. Val av sekreterare för mötet: Helena Pettersson
 4. Val av två justerare tillika rösträknare: Jan Karlsson, Jan Olsson
 5. Fastställande av röstlängd: 10st
 6. Kallelsens godkännande: Ja
 7. Godkännande av dagordningen: Ja
 8. Verksamhetsberättelse: Ja
 9. Ekonomirapport: Ja
 10. Revisorns berättelse: Ja
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015: Ja
 12. Val av ordförande för 1 år: Henrik Pettersson
 13. Val av kassör tillika firmatecknare för 1 år: Helena Pettersson
 14. Val av tävlingsanmälare för 1 år: Anna Nordin, ordinare. Sari Karlsson, extra.
 15. Val av ansvarig tränare samt övriga tränare för 1 år: Alexandra Moser(ansvarig). Henrik Pettersson, Jan och Ann-Sofie Olsson och Mikael Holmisto.
 16. Val av ledamot för 2 år: Jan Olsson
 17. Fyllnadsval av ledamot för 1 år: Christian Lövgren
 18. Val av ledamot för 1 år: Jan Karlsson
 19. Val av representant till huvudstyrelsen för 1 år: Henrik Pettersson
 20. Val av suppleant till huvudstyrelsen för 1 år: Jan Olsson
 21. Val av valberedning för nästkommande årsmöte: Erja Jonsson, Anders Ytterberg
 22. Val av sammankallande till valberedningen: Erja Jonsson
 23. Val av webmaster för 1 år: Anna Nordin
 24. Val av revisor för 1 år: Mikael Holmisto
 25. Fastställande av medlemsavgiften för 2017: Medlemsavgifter ligger kvar som förra året. 225kr för fullbetalande medlem, 75kr för stödmedlem.
 26. Rapport från HS: Det har diskuterats om vi ska ha veterinär på tävlingar. Italienare kommer att springa uppvisningslopp. Stora diskussioner angående munkorgar. Alla tävlingsdatum utsatta. Nya regler finns på nätet.
 27. Övriga frågor
      a)  Öka medlemsantal, Erja Jonsson har tagit fram ett förslag, Katja Holmisto erbjuder sig att vara  kontaktperson. Styrelsen tar beslut i ett särskilt möte.
    
      b)  Städdag lördag 9/4 kl.10.00 prel om det inte snöar.
    28.  Mötets avslutande
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: