vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:35:00

Styrelsen 2022

Ordförande: Petronella Lönnborg 
Ledamot: Pia Norrman, Emily Breitner Madden
Kassör:  Pia Norrman
Tävlingsanmälare: Anders Ytterberg/ (Anna Lundin, för hemmatävlingen bara)
Tränare: Anders Ytterberg (ansvarig) 070-515 91 90 , Emily Breitner Madden
Revisor:  Anna Victorin
Valberedning:Anna Victorin, Andreas Victorin
 
Webmaster: Anders Ytterberg andersy@telia.com