vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:35:00

Styrelsen 2021

Ordförande: Petronella Lönnborg 
Ledamot: Pia Norrman, Patrik Isaksson, Catharina Rundberg 
Kassör:  Pia Norrman
Tävlingsanmälare: Anders Yterberg
Tränare: Anders Ytterberg(ansvarig) 070-515 91 90 , Patrik Isaksson, Emily Breitner Madden
Revisor:  Anna Victorin
Valberedning: Emily Breitner Madden, Hanne Andersen
 
Webmaster: Anders Ytterberg andersy@telia.com