vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:25:00

Protokoll Västerås Whippet Race 2017-02-25

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet: Henrik Pettersson
3. Val av sekreterare för mötet: Helena Pettersson
4. Val av två justerare tillika rösträknare: Erja Jonsson, Emily Breitner Madden
5. Fastställande av röstlängd: 13
6. Kallelsens godkännande: Ja
7. Godkännande av dagordningen: Ja
8. Verksamhetsberättelsen ändras då vi missat ett par licenshundar
9. Ekonomirapport: Vi har bra med pengar på kontot
10. Revisorns berättelse: Godkänns
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016: Ja
12. Val av ordförande för 1 år: Henrik Pettersson
13. Val av kassör tillika firmatecknare för 1 år: Helena Pettersson
14. Val av tävlingsanmälare för 1 år: Anna Nordin, Sari Karlsson
15. Val av ansvarig tränare samt övriga tränare för 1 år: Anders Ytterberg(ansvarig), Alexandra Moser och Henrik Pettersson
16. Val av ledamot för 2 år: Kristian Lövgren
17. Val av ledamot för 1 år: Jan Karlsson, Janne Olsson
18. Val av representant till huvudstyrelsen för 1 år: Henrik Pettersson
19. Val av suppleant till huvudstyrelsen för 1 år: Anders Ytterberg
20. Val av valberedning för nästkommande årsmöte: Emily Breitner Madden, Anders Ytterberg, Pia Norrman
21. Val av sammankallande till valberedningen: Emily Breitner Madden
22. Val av webmaster för 1 år: Anna Nordin
23. Val av revisor för 1 år: Dan Berglund
24. Fastställande av medlemsavgiften för 2018: Fortsätter med samma avgift
25. Rapport från HS: Det har diskuterats tävlingsdagar, Kalmar ska ha SM. Vi ska ha tävling 20 maj och 23 september. Tomas kommer hoppa av som ordförande för WR Sverige, ny kommer utses på årsmötet.
26. Övriga frågor:
A: Vem gör täcken till Derbyt? Alexandra Moser syr täcken. Vi har könsdelat på Derbyt.
B: Valpar som kommer ner, fullvärdiga medlemmar eller inte? Ja, de blir fullvärdiga medlemmar, vi står för medlemsavgiften första året. Det betyder att vi ska betala 25kr/valpmedlem till HS.
C: Hur gör vi med de som kommer ner och tränar och inte är medlemmar? Vi kommer ta 40kr/hund.
D: Kontanterna? Anders Ytterberg sätter in kontanter.
E: Lurcher? De som vill komma ner och träna får betala som stödmedlemmar. Om de är kvar till KM får de eget race.
27. Mötets avslutande
 
      Sekreterare                             Justerare                                      Justerare
   Helena Pettersson                     Erja Jonsson                          Emily Breitner Madden
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: