vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:35:00

Styrelsen 2018

Ordförande: Henrik Pettersson  070-546 76 13
Ledamot: Jan Karlsson, Patrik Isaksson, Olivia Lindfors
Kassör: Helena Pettersson  070-772 14 08
Tävlingsanmälare: Birgitta Nilsson  0171-443013  nilsson.orresta@bahnhof.se
Tränare: Anders Ytterberg(ansvarig) 070-515 91 90  Alexandra Moser 070-561 32 37  Henrik Pettersson
Revisor: Carina Regborn  
Valberedning: Emily Breitner Madden, Anders Ytterberg, Pia Norrman
 
Webmaster: Anna Nordin 070-610 89 29  annanordin89@hotmail.se
2017-03-19
19:25:00

Protokoll Västerås Whippet Race 2017-02-25

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet: Henrik Pettersson
3. Val av sekreterare för mötet: Helena Pettersson
4. Val av två justerare tillika rösträknare: Erja Jonsson, Emily Breitner Madden
5. Fastställande av röstlängd: 13
6. Kallelsens godkännande: Ja
7. Godkännande av dagordningen: Ja
8. Verksamhetsberättelsen ändras då vi missat ett par licenshundar
9. Ekonomirapport: Vi har bra med pengar på kontot
10. Revisorns berättelse: Godkänns
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016: Ja
12. Val av ordförande för 1 år: Henrik Pettersson
13. Val av kassör tillika firmatecknare för 1 år: Helena Pettersson
14. Val av tävlingsanmälare för 1 år: Anna Nordin, Sari Karlsson
15. Val av ansvarig tränare samt övriga tränare för 1 år: Anders Ytterberg(ansvarig), Alexandra Moser och Henrik Pettersson
16. Val av ledamot för 2 år: Kristian Lövgren
17. Val av ledamot för 1 år: Jan Karlsson, Janne Olsson
18. Val av representant till huvudstyrelsen för 1 år: Henrik Pettersson
19. Val av suppleant till huvudstyrelsen för 1 år: Anders Ytterberg
20. Val av valberedning för nästkommande årsmöte: Emily Breitner Madden, Anders Ytterberg, Pia Norrman
21. Val av sammankallande till valberedningen: Emily Breitner Madden
22. Val av webmaster för 1 år: Anna Nordin
23. Val av revisor för 1 år: Dan Berglund
24. Fastställande av medlemsavgiften för 2018: Fortsätter med samma avgift
25. Rapport från HS: Det har diskuterats tävlingsdagar, Kalmar ska ha SM. Vi ska ha tävling 20 maj och 23 september. Tomas kommer hoppa av som ordförande för WR Sverige, ny kommer utses på årsmötet.
26. Övriga frågor:
A: Vem gör täcken till Derbyt? Alexandra Moser syr täcken. Vi har könsdelat på Derbyt.
B: Valpar som kommer ner, fullvärdiga medlemmar eller inte? Ja, de blir fullvärdiga medlemmar, vi står för medlemsavgiften första året. Det betyder att vi ska betala 25kr/valpmedlem till HS.
C: Hur gör vi med de som kommer ner och tränar och inte är medlemmar? Vi kommer ta 40kr/hund.
D: Kontanterna? Anders Ytterberg sätter in kontanter.
E: Lurcher? De som vill komma ner och träna får betala som stödmedlemmar. Om de är kvar till KM får de eget race.
27. Mötets avslutande
 
      Sekreterare                             Justerare                                      Justerare
   Helena Pettersson                     Erja Jonsson                          Emily Breitner Madden
 
2016-03-23
17:57:00

Protokoll Medlemsmöte 20160904

Närvarande: Henrik Pettersson, Carina Sjöblom, Alexandra Moser, Katarina Phil, Mikael Morian, Catharina Rundberg, Pia Norrman, Anders Elovsson, Jörgen Ytterberg, Berit Ytterberg, Anders Ytterberg, Jan Karlsson, Jan Olsson, Dan Berglund, Anna Nordin, Erja Jonsson, Sari Karlsson, Kristian Löfgren.
Ordförande för mötet: Henrik Pettersson
Sekreterare för mötet: Sari Karlsson
 
  • Henrik hälsar alla välkomna.
  • Information från vår tävling. Tävlingen gick plus, osäkert med hur mycket. Allt flöt på bra. Inga klagomål har kommit. Sekretariatet fick beröm.
  • KM hålls 9 okt. Endast godkända licenshundar tävlar om KM-titeln. Det blir samma procedur som förra året med 2 försök och de 2 snabbaste hanar/tikar går till final. Alla hundar i klubben är välkomna att delta på sin nivå. Anmälan senast Tis 27 sept till Anna eller Sari. Samling kl.10.00. Alla hjälps åt att färdigställa inför tävlingen. Priser efterlyses, sponsra gärna. Har du priser, ta kontakt med Erja. Efter KM hjälps alla åt att städa undan inför vintern. Klubben bjuder på korv/hamburgare, grillmästare är Ben.
  • Ny trasmaskin. Henrik jobbar på det, kostnad ca 3000kr.
  • 2017 års styrelse ser bra ut förutom tränarbiten. De som vill, kontakta Erja.
  • I år har flera trasförare tillkommit. Detta är mycket bra.
  • Inga övriga frågor.
Vi tackar och önskar alla lycka till på tävlingarna!