vasteraswhippetrace.blogg.se

2019-04-25
05:36:25

Styrelsemöte 23 April 2019

Närvarande: Jörgen Nilsson, Patrik Isaksson, Birgitta Nilsson Anders Ytterberg (adjungerad), yttrande från Olivia via telefon och Pia Norrman via mail

Enda punkt på dagordningen; Tävling den 25 Maj

Då vi inte har funktionärer så det räcker för att genomföra en bra tävling har styrelsen beslutat att begära hos HS att denna tävling stryks från årets program