vasteraswhippetrace.blogg.se

2022-01-27
16:13:43

Årsmöte Västerås whippetrace

Välkomna till Västerås whippetrace årsmöte i rundbanans lokaler på Hälla kl 11.00 lördagen den 26 februari 2022.
Anmälan sker till Petronella Lönnborg via mail [email protected], eller via sms 076-323 5076 senast den 24 februari kl 12.00.
Medlemsavgifterna för 2022 är
• Fullt medlemskap 225kr (varav 25kr går till HS)
• Familje- och stödmedlem 75kr
• Tävlingslicens 75kr (ange licensnr och hundens stamtavlenamn)
Inbetalas på kontonummer: 8270-1, 4 852 101-7
För rösträtt på årsmötet krävs fullt medlemskap.
Välkomna!