vasteraswhippetrace.blogg.se

2023-10-14
12:43:44

Västerås WR 20230926 Medlemsmöte

Västerås WR 20230926 Medlemsmöte

Närvarande: Arne Miehe, Hanne Andersen Petronella Lönnborg Anders Ytterberg Eva Sederholm
Jörgen Nilsson Birgitta Nilsson Daniel Lönnborg Via länk: Sofia Vadlin Magnus Hallor Pia
Norrman

Protokoll

§ 1 Mötet förklarades öppnat

§2 Hanne valdes till sekreterare

§3  Anders och Arne valdes till justerare av protokollet

§4 Dagordningen godkändes

§5 Klubben har 131 OS kr på konto. 3S00 kr ska betalas i arrende och
400kr 'ska betalas till HS.

§6 Pia har haft kontakt med Västerås kommun angående bidrag
till klubben men ännu inte :fatt svar

§7Birgitta hör med kommunen om hjälp med gräsklippning

Jörgen pratar med Elman om vår gräsklippare samt frågar om det
finns nån begagnad att köpa

Beslöts att ha en arbetsdag den 711 O Daniel lägger ut om det på
hemsidan.

§8       Finns förslag på en utställning den 11 maj -24 Frågan bordladesoch tas upp på arbetsdagen den 7/10

 §9 Anders och Sofia valdes till valberedning då de som valdes på
årsmötet lämnat klubben

§ 10 Ett måste är en tävling 2024 för att vi ska få bedriva verksamhet i
fortsättningen, även att anordna prova på dagar togs upp

§ 11 Arne tog upp att vi måste jobba för att bli fler medlemmar.

§12 Mötet förklarades avslutat