vasteraswhippetrace.blogg.se

2017-03-19
19:35:00

Styrelsen 2020

Ordförande: Jörgen Nilsson
Ledamot: Pia Norrman, Patrik Isaksson, Christina Persson
Kassör: Birgitta Nilsson
Tävlingsanmälare: Birgitta Nilsson  0171-443013  nilsson.orresta@bahnhof.se
Tränare: Anders Ytterberg(ansvarig) 070-515 91 90 , Patrik Isaksson, Emily Breitner Madden
Revisor: Carina Regborn  
Valberedning: Emily Breitner Madden, Anders Ytterberg,
 
Webmaster: Anders Ytterberg andersy@telia.com