vasteraswhippetrace.blogg.se

2021-03-28
21:36:38

Styrelsemöte Västerås whippet race 20210306

Styrelsemöte Västerås whippet race 20210306

 

1.     Mötet öppnat av Petronella.

 

2.     Val av sekreterare för mötet valdes Petronella och att val av ordinarie sekereterare väljs under nästa styrelsemöte.

 

3.     Diskussion om el till vår bana fördes och Patrik fick i uppdrag att kolla upp kostnader samt möjligheter kring detta,

 

4.     Swich kan det ordnas till klubben? Pia kollar upp hur det skulle kunna fungera för oss som klubb.

 

5.     Vad kan vi göra för att få ner nya medlemmar med whippets?

Vi kom fram till att kontakta uppfödare runt vårt område samt använda olika sidor på tex facebook där vi kan annonsera ut vår bana mm. Vi kan även ordna olika aktiviteter på andra dagar eller efter ordinarie träning.

 

6.     Peronella kontaktar ordförande i Södertäljesektionen om ev samarbete på träningar så vi kan fler stödhundar till våra hundar och ev att vi kan åka till dem.

 

7.     Regler för klubbmästerskapet diskuterades och kommer att komma nya sådana under säsongen.

 

8.     Vi gick ner på området och kollade vad som behöver göras och såg att ett träd blåst omkull, kommunen är kontaktad och trädet kommer tas bort inom snar framtid. Nytt skynke behövs vid gropen och vi kommer diskutera det vidare hur det skall bytas om någon har några kontakter eller om vi ska sy något eget.

 

9.     Lite saker finns att göra på banan men att vi tar det allteftersom.

 

10. Pia fick i uppdrag att för klubbens räkning söka till XL-hjälpen.

 

11.  Ett välkomstblad kommer att skrivas där det står lite allmän info om ordningsregler mm på banan.

 

Mötet avslutat