vasteraswhippetrace.blogg.se

2020-02-05
16:26:13

Whippet Race Verksamhetsberättelse 2019

Whippet Race Verksamhetsberättelse 2019

Styrelse

Ordförande samt suppleant till Huvudstyrelsen; Jörgen Nilsson

Kassör; Birgitta Nilsson

Sekreterare; Olivia Lindfors

Ledamöter; Patrik Isaksson och Pia Norman

Representant till huvudstyrelsen; Anders Ytterberg

Övriga poster

Ansvarig tränare: Anders Ytterberg och som tränare även adjungerad till styrelsen

Övriga tränare; Emily Breitner Madden och Patrik Isaksson

Tävlingsanmälare; Birgitta Nilsson och Anders Ytterberg

Revisor; Carina Regborn

Valberedning; Anders Ytterberg och Emily Breitner Madden

Verksamheten har under året bedrivits enligt de stadgar och målsättningar som finns för Whippet Race samt i enlighet med vad som beslutats under styrelsesammanträdena

Medlemmar

Under året har Västerås Whippet Race haft en hedersmedlem, Berit Ytterberg, 17 fullbetalande medlemmar och tre stödmedlemmar.

Tävling

Då föreningen vid förra årsmötet hade endast sju medlemmar så valde vi att ansöka hos huvudstyrelsen att få stryka 2019 års tävling i Västerås. Detta beviljades.

Träningar

Träningar har genomförts under säsongen på tisdagar och söndagar med uppehåll under juli

Ekonomi

Styrelsen hänvisar till kassörens redovisning och revisorns berättelse

Styrelsemöten

Styrelsen har haft två protokollförda möten under säsongen

 

Licenser

Under året erhöll nedanstående hundar från Västeråssektionen Whippet Race licens

Hannemoon HM Chick Hicks                               Inger Bäckman

Super Bee                                                                  Inger Bäckman

Hannemoon HM Scar                                             Celine Allard

Moneystep´s Dirham                                             Jörgen och Birgitta Nilsson

Staying Power van de Wateram                        Jörgen och Birgitta Nilsson

Familjedag och Klubbmästerskap 2019

Klubbmästerskapet i Västerås Whippet Race gick av stapeln den 29 september. Alla hundar fick vara med och springa en sista gång innan det var dags för vinteruppehåll. Alla deltagre fick diplom och en liten present till hunden. Som klubbmästare utsågs Memoars Xanthe och Moneystep´s Dirham.

Årsbästalistorna

På listorna som sammanställs för alla tävlingar under året hamnade Xanthe på plats tio på tiklistan och Dirham på plats nio på hanhundslistan. Samtliga resultat finns på hemsidan whippetrace.nu under rubriken tävlingar/resultat

 

 

............................................                                                            ……………………………………….

Ordförande Jörgen Nilsson                                                            Sekreterare Olivia Lindfors

 

 

............................................                                                            ……………………………………….

Kassör Birgitta Nilsson                                                                     Ledamot Patrik Isaksson

 

 

............................................                                                            ……………………………………….

Ledamot Pia Norman                                                                       Adjungerad ledamot                                                                                                                                AndersYtterberg