vasteraswhippetrace.blogg.se

2021-02-06
17:09:51

Motion

För att få deltaga i Tävlingen om KM titeln, ska hunden har deltagit i minst 3st av HS arrangerade tävlingar aktuellt år, samt deltagit i flertalet av Västerås WR aktivitet.

Undantag kan göras om hund varit skadad, löp osv, ansökan om att delta ändå ska sändas till styrelsen.

 

 

 

Anders Ytterberg